مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

دریافت مالیات علی‌الحساب ۴ درصد از کارت‌ بازرگانی+متن بخشنامه

توضیح سایت: بخشنامه مرتبط صادره توسط سازمان امورمالیاتی را اینجا ملاحظه فرمائید. بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به…

بخشنامه  ۳۴-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۵/۱۸(اعلام شمول تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر  قانون مالياتهاي مستقيم به «اوراق مضاربه»، «…

پيرو بخشنامه شماره119-93-200 مورخ20-10-1393، به منظور اجراي تبصره هاي1و2 ماده143 مکرر الحاقي به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب1366 موضوع ماده7 قانون توسعه ابزارها ونهاد هاي مالي…

بخشنامه ۵۱۲-۰۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۲۷(ضوابط و شرايط صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

توضیح سایت: بخشنامه جدید در خصوص تبصره اصلاحی ماده 100 قانون مالیاتها صادره درسال 96 را اینجا ببیند. پيرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پيرو نامه شماره 20248/…

بخشنامه   ۲۰۲۴۸-۲۳۰/د مورخ ۹۵/۵/۱۷( مرحله اول صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ موديان موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي…

   نظر به اينکه مرحله اول صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 موديان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200…

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۳۷ مورخ ۹۵/۵/۲۵(اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۹۵ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها)

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 15185/ت53057هـ  مورخ 95/2/12 هیات محترم وزیران در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده 42 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم…

بخشنامه ۲۷-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۵/۲(عدم تسري جرايم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به ماليات اراضي باير)

پيرو بخشنامه هاي شماره 45950 مورخ 14-5-1387 راجع به ابلاغ موارد مالياتي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 3-3-1388 درخصوص…

تصویب نامه۵۷۲۰۳/ت ۵۳۳۵۵ه مورخ۹۵/۵/۱۶(مبنای استفاده از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی)

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و مبانی استفاده از معافیت مالیاتی را ابلاغ…

نامه شماره ۱۴۴۳/۲۶۷/ص مورخ ۹۴/۱۱/۲۸(عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش خودرو)

بازگشت به نامه شماره ۱۱/۶۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ در خصوص شمول و یا عدم شمول مجدد مالیات نقل و انتقال مربوط به سند وکالت برای فروش خودرو دارای مدت اعتبار در زمان تنظیم سند جدید (اعم از…

تصويبنامه۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ه مورخ ۹۵/۵/۱۸(اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و…

هیات وزیران در جلسه 95/5/10 و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ، آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن را مصوب…

تصویب نامه ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ه مورخ ۹۵/۵/۱۰(اصلاح آييننامه اجرايي تجدید ارزیابی دارایی ها ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان…

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون…

بخشنامه ۲۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۵/۲(ابلاغ ارزش معاملاتي سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات­هاي مستقيم)

در اجراي مقررات ماده 64  قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه ­هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلسه…

بخشنامه ۲۴-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۴/۵(آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۹۵/۴/۳۱)

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي موضوع ماده 107 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394که طي تصويب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19-3-1395 هيأت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ…

بخشنامه ۲۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۴/۲۷(ابلاغ ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون تقويم املاک…

در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاري املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلس…