مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

رفع ابهام از تبصره ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

باعنایت به حذف تبصره ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب اصلاحیه اخیر و اضافه شدن سه تبصره جدید به ماده مذکور ، موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی همانند گذشته به یکی از بحث…

بخشنامه ۱۲۳۲۶-۲۰۰ مورخ۹۵/۷/۲۶(تسهيل و تسريع فرآيند صدورگواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات­هاي مستقيم)

در راستاي تسهيل و تسريع فرآيند صدورگواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات­هاي مستقيم، تکريم مؤديان محترم مالياتي و ساماندهي به فرآيند دريافت و پاسخ به استعلام­هاي مربوط به متقاضيان…

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۴۲ مورخ ۹۵/۷/۷(تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش )

بخشنامه سازمان امورمالیاتی با موضوع  تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده ابلاغ شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۵۳مورخ ۹۵/۸/۵(امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بامطالبات ازشرکتهای دولتی)

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( 3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره  83979/ت52366 هــ  مورخ  1394/06/29 و تصویب…

بخشنامه ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د مورخ ۹۵/۶/۱۱( برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 و بخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95…

بخشنامه ۲۰۰.۹۵.۵۱۶ مورخ۹۵/۶/۱۵(وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج…

توضیح سایت: بخشنامه جدید وتکمیلی  را اینجا مطالعه بفرمائید. به پیوست تصویر نامه شماره 39593 / و مورخ 1395.5.17 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک…

بخشنامه ۳۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ جهت اجراء در ادارات امور مالياتي…

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-04-1394 و در اجراي مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380، به پيوست يک عدد…

بخشنامه ۹۹۰۲-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۶(الزام به کسر و پرداخت ماليات هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق)

جناب آقاي دکتر اکرمي - معاون محترم نظارت مالي و خزانه داري کل کشور با سلام و احترام همانگونه که مستحضريد، به موجب حکم مقرر در مادة 86 قانون مالياتهاي مستقيم، «پرداخت‌کنندگان…

بخشنامه ۴۰-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴)

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره  ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-04-1394 و در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380، به پيوست يک عدد…

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم)هرآنچه بايد در خصوص هزینه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه…

بخشنامه۴۱-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها)

پيرو بخشنامه هاي شماره2916-804-211مورخ2-3-1383و شماره23400-200/ص مورخ 21-12-1392 نظر به اينکه ماده 138 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن به موجب ماده…