نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

بورس اوراق بهادار

ثروت مردم ایران در بورس نصف شد

انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزاری جلسه سران قوا به طرح پاره‌ای از درخواست‌ها در مورد بازار سرمایه پرداخته است. اعضای این انجمن در نامه خود…

کلید ورود به بورس شکست

اینکه چرا مردم در ایران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ندارند و حتی در یک‌سال اخیر نیز بیشتر آن‌ها از طریق شرکت‌های سبدگردان اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده‌اند،