آرشیو روزانه

تیر ۱۱, ۱۳۹۹

بخشنامه ۱۶۴۳۰۵ مورخ ۹۹/۴/۹(هرگونه استخدام دردستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص منوط به مجوز سازمان…

برابر با بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور؛ هرگونه استخدام دردستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص منوط به مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور شد.

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ ۹۹/۴/۱۰(ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اضافه شدن اشتهارد و کاسپین در بند الف ماده یک آیین‌نامه…

اضافه شدن اشتهارد و کاسپین در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مصوبه دولت ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۱۰/۹۹/۳۲ مورخ۹۹/۴/۷ (تسری ابطال بند ۱_۵ موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ به زمان تصویب مصوبه)

 بخشنامه مورخ 99/04/07 درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 1_5 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ…