آرشیو روزانه

تیر ۹, ۱۳۹۹

دادنامه شماره ۲۶۲ الی ۲۶۳ مورخ ۹۹/۲/۱۶ (عطف به ماسبق شدن رأی صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. لطفا اینجا کلیک کنید.  اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۲۰۵…

بخشنامه ۹۹/۳۴۲۲۳۱ مورخ ۹۹/۴/۴(عدم لزوم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بهای مال از دست رفته)

بخشنامه گمرک در خصوص عدم لزوم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بهای مال از دست رفته ناشی از آتش سوزی و سوانح داخلی در حین حمل کالاهای ترانزیتی صادر شد.

بخشنامه ۲۳۲/۱۱۱۰۶ مورخ ۹۹/۳/۲۶ (وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری)

 اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری منتشرشد.