نرم افزارحسابداری صدگان

چگونگی احتساب مالیات شرکتها و دفاتر خدمات مسافرات هوایی ، جهانگردی و زیارتی

0 161

حسابداراپ

نامه مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  مبنی بر احتساب و رسیدگی مالیاتی شرکتها و دفاتر خدمات مسافرات هوایی ، جهانگردی و زیارتی منتشرشد.

دراین مکاتبه به رعایت مفاد بخشنامه های ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ و ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ تاکید شده است.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.