نرم افزارحسابداری صدگان

پیش نویس بخشنامه ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ١٨۶ قانون مالیات ها

0 188

حسابداراپ

پیش نویس بخشنامه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ ب بند ۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۱ با موضوع ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ١٨۶ قانون مالیات های مستقیم منتشر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.