نرم افزارحسابداری صدگان

پاسخ به سوالات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰

0 166

حسابداراپ

پاسخ به سوالات مربوط به دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح می باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.