نرم افزارحسابداری صدگان

نکات مهم اطلاعیه شماره ۴۱ سامانه مودیان

0 278

حسابداراپ

نکات مهم اطلاعیه شماره ۴۱ سامانه مودیان بدین شرح می باشد:

پندار سیستم

 بروی ثبت صورتحساب در سامانه مودیان برای فصل بهار تمرکزداشته  وبه معاملات فصلی ارجاع ندهید، چون رسیدگی مالیاتی ندارد.
اگر فروشنده هستید فقط تا ۲۱ تیر فرصت ثبت صورتحساب در سامانه مودیان برای فصل بهار وجود دارد.
اگر فروشنده هستید وفاکتور نسیه برای بهار ثبت کردید حتما از خریدار بخواهید فاکتور نسیه را تایید کند تا ارزش افزوده آن از شما مطالبه نشود واز حدمجاز فروش تان کسر نکند.

مهلت تایید خریداران حداکثر تا ۲۰مرداد است.
نکته مهم :در صورتحساب های حق العمل کاری ، آمر کالا را ترغیب کنید قرارداد وصورتحساب های کارمزدها را تایید کند تاکل فروش برای حق العمل کار منظور نشود واز حدمجازوی  کسر نشود.
با توجه به تاریخ ثبت صورتحساب تا ۲۱تیر ومهلت ۳۰ روزه خریدار برای تایید لزوما اگر در این تاریخ ها فاکتور ثبت شد باید بعد از ۲۰مرداد اظهارنامه ارزش افزوده تسلیم کنید تا آثار مالیاتی تمام صورتحساب های شما  اعمال شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.