نرم افزارحسابداری صدگان

طرح مجدد اشکالات و ابهامات اجرای سامانه مودیان

0 169

حسابداراپ

پیرو نامه شماره ۱۴۰۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵، اشکالات و ابهامات اجرای سامانه مودیان توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی مجددا مطرح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.