نرم افزارحسابداری صدگان

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

0 235

حسابداراپ

برابر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از خردادماه ۱۴۰۳ اجرایی شده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون (یعنی از خردادماه ۱۴۰۴)  سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین ، مالکیت منافع بیش از دو سال ، حق انتفاع ، حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که پیش از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.

پندار سیستم

اشخاصی که معامله اموال غیرمنقول فاقد سند انجام داده‌اند باید ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه ، نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در این سامانه اقدام کنند.

پس از مهلت دو ساله مزبور ، هیچ ادعایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ، قابل ثبت نیست.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.