نرم افزارحسابداری صدگان

انتخاب محل خرج کرد مالیات های پرداختی

0 177

حسابداراپ

پیرو مصوبه هیات وزیران  در خصوص تصویب آیین نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات ها،  انتخاب محل خرج کرد مالیات های پرداختی توسط مودیان یا نشان دار کردن آنها بدین شرح می باشد:

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.