نرم افزارحسابداری صدگان

امعاء، احشاء دام سبک ، سنگین و … مشمول مالیات ارزش افزوده می باشد؟

0 240

حسابداراپ

آیا امعاء، احشاء و اجزاء دام سبک، سنگین یا طیور و پرندگان مشمول مالیات ارزش افزوده می باشند؟

آن دسته از امعاء، احشاء و اجزاء از دام سبک، سنگین یا طیور و پرندگان که در ستون وضعیت معاف از ارزش افزوده اعلام نشده اند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

این توضیحات به منظور رفع ابهام از معافیت جزء (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.