نرم افزارحسابداری صدگان

استفاده از شماره اقتصادی جدیدبرای صورتحساب الکترونیکی

0 156

حسابداراپ

پیرو اطلاعیه شماره ۳۶ سازمان امور مالیاتی ، استفاده از شماره اقتصادی جدید مطابق زیر در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان ضروری می باشد :

 حقیقی:
  ده رقم اول کد ملی و چهار رقم آخر از ۰۰۰۱شروع می شود .

حقوقی :
شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنهاست

پندار سیستم

مشارکت مدنی:
شماره اقتصادی اشخاصی که در قالب مشارکت مدنی فعالیت دارند شناسه مشارکت می باشد .

اتباع غیر ایرانی:
دوازده رقم اول کد اتباع و دو رقم آخر از ۰۱ شروع می شود .

شایان ذکر است شماره اقتصادی مودیان در سامانه ثبت نام شماره اقتصادی و همچنین درکارپوشه مودی قابل مشاهده میباشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.