نرم افزارحسابداری صدگان

مصوبه دریافت خسارت افت قیمت وسیله نقلیه

تصویبنامه شماره 50268/ت62495هـ مورخ 1403/3/23

0 179

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۲/۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۶ ات ۵۳۶۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ پس از عبارت «محل مناسب برای تعمیر» عبارت «و کسر قیمت وسیله نقلیه» اضافه و عبارت زیر به انتهای ماده یاد شده الحاق میشود:

پندار سیستم

«هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکتهای بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه میشود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.»

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.