نرم افزارحسابداری صدگان

جرایم مالیاتی مودیان دارای بدهی در صورت درخواست بخشودگی، قابل رسیدگی است

0 171

حسابداراپ

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هنگام وصول بدهی مالیاتی، در صورت درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط این اشخاص، موضوع قابل رسیدگی است.

پندار سیستم

 براساس بخشنامه ابلاغی سید محمد هادی سبحانیان، کسانی که مطابق قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

طبق این بخشنامه، در موارد مراجعه به اشخاص مذکور برای وصول بدهی مالیاتی، در صورت درخواست بخشودگی جرایم توسط این اشخاص با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم و سایر مقررات درخواست ارایه شده قابل رسیدگی است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.