نرم افزارحسابداری صدگان

تکلیف کسانی که برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشود چیست؟

0 565

حسابداراپ

بموجب اصلاحیه بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل ، مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشود، ملکف به تسلیم اظهارنامه هستند.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.