نرم افزارحسابداری صدگان

تشریح چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم

0 208

حسابداراپ

چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.