نرم افزارحسابداری صدگان

آیا مالیات بر ارزش افزوده مشمول خودروهای مزایده ای هست؟

0 162

حسابداراپ

شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای مزایده ای دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی چگونه است؟

پندار سیستم

این موضوع در نامه سازمان امور مالیاتی تشریح شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.