نرم افزارحسابداری صدگان

لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی درخصوص کمک عائله مندی

1 876

حسابداراپ

مقدمه توجیهی

نظر به اینکه به موجب بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، یکی از شرایط پرداخت کمک عائله مندی آن است که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت (۷۲۰) روز کار را داشته باشد و با توجه به اینکه عدم پرداخت حق بیمه به میزان یاد شده منجر به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه ای مذکور شده و این حکم قانونی، مغایر بند (۸) سیاست های کلی تأمین اجتماعی و بند (۲) سیاست های کلی جمعیت می باشد، لایحه زیر به منظور انطباق با مفاد ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و رفع برخی محدودیت های مربوط به پرداخت حق عائله مندی به کارگران برای انجام تشریفات قانونی مربوط ارایه می شود:

لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی

محل تبلیغ شما

ماده واحده – صدر و بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

( ماده ۸۶ کمک هزینه عائله مندی برای همه فرزندان بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

۱ – بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۳۰) روز کار را داشته باشد.)

1 نظر
  1. محمدحسین صف آراء می گوید

    اضافه می کنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.