نرم افزارحسابداری صدگان

پرتکرارترین خطاهای سامانه مؤدیان

0 435

حسابداراپ

➖کد خطای ۰۳۰۱
مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (فیلد taxid) شناسه‌ای ۲۲ کاراکتر است که از ۴ بخش شماره منحصر به فرد مالیاتی، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب در حافظه مالیاتی و رقم کنترلی به ترتیب با طول ۶ ،۵، ۱۰ و ۱ کاراکتر تشکیل شده است. معمولا علت وقوع این خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim) و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی است.

پندار سیستم

➖کد خطای ۰۳۰۶

مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

این خطا به هنگام ارسال صورتحساب، اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی صادر می شود. به عنوان مثال در ارسال صورتحساب اصلاحی اگر شماره مالیاتی صورتحساب مرجع فیلد (irtaxid) منطبق با شناسه یکتای حافظه مالیاتی هیچ صورتحساب اصلی در سامانه نباشد، یا منطبق باشد ولی وضعیت صورتحساب اصلی در انتظار واکنش باشد، این خطا صادر می شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.