نرم افزارحسابداری صدگان

نظریه مشورتی قوه قضائیه درخصوص شرکت مدعی طلب از پیمانکار

0 304

حسابداراپ

در صورتی که شرکتی مدعی طلبی از پیمانکار مربوط به سال خاصی باشد و دادخواهی کند در حالی که در ترازنامه مصوب شرکت در آن سال و سال‌های بعد طلب مذکور تصریح نشده است آیا دعوای مذکور مسموع است؟
توضیح آنکه برخی معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلی ترازنامه شرکت است و گروهی بر این عقیده‌اند که صرف تعارض بین ادعای شرکت و ترازنامه آن مانعی برای استماع دعوا نیست و نمی‌توان ترازنامه را اقرار علیه شرکت تلقی کرد تا نیاز به ابطال آن به جهت فساد یا اشتباه باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.