نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط این دوره از ارسال فهرست معاملات چگونه است؟

0 338

حسابداراپ

مهلت قانونی  ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۴۰۲ ،  دوشنبه ۱۵ آبان می باشد.اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات ، کلیه اشخاص حقوقی و نیز اشخاص حقیقی گروه اول شغلی می باشند.

پندار سیستم

چنانچه نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان برای فصل موردنظر اقدام شده باشد، الزامی به ارسال فهرست معاملات ( از طرف فروشنده و هم خریدار ) نخواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.