نرم افزارحسابداری صدگان

سامانه ثبت شناسه اشتراک قبوض در کارپوشه سامانه مودیان فعال شد

0 261

حسابداراپ

با توجه به فعال شدن ثبت شناسه اشتراک قبوض ،کاربران از قسمت مدیریت پرونده مالیاتی و در ادامه  قبوض میتوانند شناسه اشتراک قبض را ثبت نموده تا قبوض صادره آب،برق،گاز و تلفن پس از صدور توسط مرجع مربوطه از این قسمت در کارپوشه قرارگیرد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.