نرم افزارحسابداری صدگان

رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

0 366

حسابداراپ

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم منتشرشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.