نرم افزارحسابداری صدگان

همه چیز درباره مالیات برارث

0 300

حسابداراپ

نرخ های مالیات بر ارث (ماده ۱۷ قانون.م.م) بدین شرح می باشد:

درخواست به بررسی وضعیت مالیات بر ارث برای متوفیان سال ۹۵ و پس از آن به دو صورت خواهد بود:

پندار سیستم

فرم ماده ۳۴ برای ماترک موردی(بدون محدودیت زمانی)

فرم (اظهارنامه) ماده ۲۶ در صورت بهره مندي از اقلام کاهنده تا یک سال پس از تاریخ فوت

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.