نرم افزارحسابداری صدگان

مسئولیت مدیران دارای اختیارات، نافی مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیست

0 155

حسابداراپ

نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدیران دارای اختیارات بدین شرح است که، این مسئولیت نافی مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیست و درصورت عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری یا تاخیر اداری دراجرای آرای قطعی، موضوع قابل پیگیری در هیأت رسیدگی به تخلف اداری است.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.