نرم افزارحسابداری صدگان

مراحل دریافت شناسه کالا و خدمت

0 421

حسابداراپ

شناسه کالا/خدمت یک شماره ۱۳ رقمی است که به کالا/خدمت تخصیص داده می‌شود.

مرجع دریافت شناسه کالای اختصاصی سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir است.
همچنین جهت دریافت شناسه خدمت اختصاصی نیز می‌توان از سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی portal.gs1-ir.org اقدام نمود.

پندار سیستم

مؤدیان پس از دریافت شناسه اختصاصی خود باید منتظر بمانند تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا یا خدمت اختصاصی خود تعیین شود.
پس از تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شناسه‌های مربوطه در لیست سامانه کالا/خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir قرار می‌گیرند.
مؤدیان از شناسه کالا/خدمتی می‌توانند در صورتحساب‌های الکترونیک خود استفاده کنند که در سایت stuffid.tax.gov.ir موجود باشد.
در غیر این صورت تا زمان اضافه شدن شناسه خود به لیست مذکور، باید از شناسه عمومی معادل کالا یا خدمت خود استفاده نمایند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.