نرم افزارحسابداری صدگان

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره ۳ ماده ٦٤ اصلاحی ق.م. م

0 276

حسابداراپ

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ٦٤ اصلاحی ق.م. م مصوب ١٣٩٤ در سال ،١٤٠٢ معادل چهارده درصد (١٤) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است.
➖توضیح:این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

 تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که می گوید:

پندار سیستم

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.
درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.