نرم افزارحسابداری صدگان

رفع ابهام از عبارت مبلغ کل معامله در نصاب معاملات سال ١۴٠٢

0 340

حسابداراپ

 اظهارنظر در خصوص عبارت مبلغ کل معامله مندرج در تصویبنامه هیات وزیران مربوط به ابلاغ نصاب معاملات سال ١۴٠٢منتشرشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.