نرم افزارحسابداری صدگان

بخشودگی جرایم و تقسیط تمدیدشد

0 512

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی با امکان تقسیط یکساله بدهی را اینجا ببینید.

مدت تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط تا پایان مهرماه تمدید شد.

با توچه به بخشنامه قبلی سازمان امورمالیاتی که مهلت بخشودگی را تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تعیین کرده بود ، این مهلت دوباره تمدید شد.

پندار سیستم

مدیران کل امور مالیاتی

موضوع: تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲

نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۱۱۸۴۲ /۲۰۰ /د مورخ ۲۷ /۰۲ /۱۴۰۲ و اصلاحیه شماره ۲۳۳۲۵ /۲۰۰ /د مورخ ۱۲ /۰۴ /۱۴۰۲، با رعایت مقررات «تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲» تمدید می شود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.