نرم افزارحسابداری صدگان

چگونگی تعدیل گزارش حسابرسی

0 223

حسابداراپ

چگونگی تعدیل گزارش حسابرسی بابت موارد عدم توافق که تعیین آثار آن به طور دقیق برای حسابرس امکان پذیر نمی باشد(به عنوان نمونه کسری ذخیره مالیات) اعلام شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.