نرم افزارحسابداری صدگان

پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق

0 139

حسابداراپ

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که مجلس از روز یکشنبه ۱۹ شهریور وارد بررسی کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود.

پندار سیستم

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه با اشاره به آخرین نتایج بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: فعالیت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است. بر اساس مصوبه تلفیق مقرر شده مواد مراعا مانده و الحاقی‌ها در کمیته‌ای متشکل از اعضای هیات رئیسه کمیسیون و اعضای کمیته تخصصی و نمایندگان دیوان محاسبات مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی شود.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته درباره موارد مراعا مانده و جمع‌بندی‌ها در اختیار اعضای کمیسیون تفیق قرار می‌گیرد. اعضای تلفیق ۲۴ ساعت فرصت دارند به صورت مجازی آراء خود را نسبت به موارد مراعا شده اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بعد از اعلام رای اعضای کمیسیون تلفیق گزارش مصوبات کمیسیون در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. لذا اخباری که این روزها از کمیته‌های تخصصی کمیسیون درباره مصوبات مطرح می‌شود هیچ کدام سندیت ندارد تا زمانی که کل اعضای تلفیق درباره مصوبات اعلام رای کنند این موارد به عنوان مصوبه کمیسیون نیست.

زنگنه افزود: بعد از ۲۴ ساعت که اعضای کمیسیون تلفیق رای‌های خود درباره موارد مراعا مانده اعلام کردند، گزارش در سامانه بارگذاری شده و نمایندگان تا ۱۸ شهریور فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند.

وی در پایان گفت: بر این اساس بعد از تعطیلات و از یکشنبه ۱۹ شهریور ابتدا کلیات لایحه برنامه در مجلس بررسی می‌شود و در صورت تصویب مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه برنامه می‌شود. پیش بینی و برآورد ما این است که بررسی برنامه ظرف دو هفته در مجلس به اتمام برسد و بعد برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.