نرم افزارحسابداری صدگان

الحاق به آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات ها

0 340

حسابداراپ

 الحاق متنی به عنوان تبصره به بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم/ واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد نیز مشمول مقررات ماده ۱۳۲ می شوند.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.