نرم افزارحسابداری صدگان

ارایه خدمات دستگاه های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند الزامی شد

0 147

حسابداراپ

با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند شدند.

پندار سیستم

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص ارایه کلیه خدمات دستگاه های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های ‌‌اجرایی موضوع این آیین نامه مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه ها از آنها انجام می شود را ‌‌به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

خدمات مشمول این آیین نامه شامل کلیه خدمات قابل ارایه به کسب و کارها یا مردم اعم از خدمات منجر به صدور مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، استعلام، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا سایر عناوین مشابه و خدمات قابل ارایه به کارکنان دستگاه های اجرایی است.

همچنین به منظور تکمیل و به روز رسانی پایگاه شناسنامه خدمات دولت، دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به بازطراحی، احصا و به روز رسانی شناسنامه خدمات خود اقدام و برای خدمات فاقد شناسه، از پایگاه مذکور شناسه خدمت دریافت نمایند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.