نرم افزارحسابداری صدگان

مالیات سود و زیان حاصل از تسعیر ارز شرکت های دولتی

0 282

حسابداراپ

 سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی مشمول ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
این موضوع در نامه وزیر امور اقتصادی ودارایی به سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.