نرم افزارحسابداری صدگان

در مورد آپارتمان نشینی و هزینه‌های آن بیشتر بدانیم

0 447

حسابداراپ

هزینه‌های آپارتمان نشینی

هر کس آپارتمانی را خریداری می‌کند به نسبت‌ مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌ روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌شود.
امتناع از پرداخت هزینه

در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت‌ سهم خود از هزینه‌های مشترک‌ از طرف‌ مدیر یا هیئت مدیران‌ وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند به‌ تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع‌، آب گرم‌، برِق، گاز و غیره به او خودداری‌ کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌ کننده همزمان اقدام به تصفیه‌ حساب نکند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌ اجراییه صادر خواهد کرد.

شکایت قضایی

پندار سیستم

در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی‌شکایت کنند.

دادگاه‌ها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌ مجموعه ارایه می‌شود، محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌ مجموعه جریمه کنند.

استفاده مجدد از خدمات‌، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

مجازات بی تفاوت‌ها

در صورتی که مالک یا استفاده‌ کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌ به ‌پرداخت‌ هزینه‌های‌ مشترک‌ شود علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌ پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.