نرم افزارحسابداری صدگان

هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرامون حمایت از حقوق معلولان

0 914

حسابداراپ

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرامون حمایت از حقوق معلولان در مواد (۲۴) و (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده است.

محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به احکام مالیاتی مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی

پندار سیستم

بیان داشت: طبق ماده (۲۴) این قانون، صد در صد (۱۰۰%) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی نگهداری و مراقبتی حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان بهزیستی کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

پاکدامن افزود: براساس ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور ارائه خواهد شد.

گفتنی است بخشنامه احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ از سوی رئیس کل (وقت) سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و کماکان به قوت خود باقی است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.