نرم افزارحسابداری صدگان

خلاصه تغییرات نصاب معاملات موثربر گزارش فصلی و ثبت اموال

0 1,631

حسابداراپ

باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ ، معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شود.

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ ميتوان معاملات کمتر از هفت میلیون و دویست وپنجاه هزار تومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .

پندار سیستم

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
حد نصاب ثبت اموال
مطابق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن را تا چهارده میلیون و پانصد هزارتومان درسال ۱۴۰۲ به عنوان هزینه ثبت نمود .
ماده ۱۲- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.