نرم افزارحسابداری صدگان

از سه شنبه مسئولیت ارسال اظهارنامه باخودتان است

0 900

حسابداراپ

سخنگوی سازمان امور مالیاتی :

قابل توجه اصناف و صاحبان مشاغل

پندار سیستم

➖ چنانچه تا انتهای روز سه شنبه مورخ ٢٣/ ٣ /١۴٠٢ فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م برای مودی محترمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری نشد، حتماً نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نماید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.