نرم افزارحسابداری صدگان

بیمه کسانی که از محل سود حاصل از فروش ، عوض خدمات خود را دریافت می کنند

0 329

حسابداراپ

تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگرانی که در فروشگاه ها از محل سود حاصل از فروش ، عوض خدمات خود را دریافت می کنند.
(رای وحدت رویه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۸/۳۰)
مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی  افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‎شود.

پندار سیستم

چنانچه کارفرمایان به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت کنند و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است.

بنابراین کارفرمایان مکلفند  وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.