نرم افزارحسابداری صدگان

الحاق یک گروه جدید دارایی به جدول محاسبه استهلاک

0 1,062

حسابداراپ

یک گروه جدید دارایی به جدول محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود موضوع شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه ، برکناری دایمی واگذاری دارایی های دولت الحاق شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.