نرم افزارحسابداری صدگان

مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به عبارت ساده

0 1,458

حسابداراپ

– بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ را اینجا ببینید.


باتوجه به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تعیین معافیت مالیاتی سال مذکور محاسیه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به عبارت ساده بدین شرح می باشد:

🔹 تا حقوق ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف
🔹 از ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان نرخ مالیات ۱۰ درصد
🔹 از ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان نر خ مالیات ۱۵ درصد
🔹 از ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان نرخ مالیات ۲۰ درصد
🔹 از ۳۴ میلیون به بالا نرخ مالیات ۳۰ درصد

پندار سیستم

به طور مثال اگر فردی ۱۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد محاسبه مالیاتش به صورت زیر است:

تا حقوق ۱۰ میلیون معاف از مالیات می باشد پس از آن کم می‌کنیم.

۸ میلیون باقی می ماند که ۴ میلیون آن را ضربدر %۱۰ می‌کنیم (مالیات ۱۰ درصد درآمد ۱۴ میلیونی) و ۴ میلیون دیگر را ضربدر %۱۵ (مالیات ۱۵ درصدی درآمد ۱۸ میلیونی) :
۴/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۰٪ = ۴۰۰/۰۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۵٪ = ۶۰۰/۰۰۰
۴۰۰/۰۰۰ + ۶۰۰/۰۰۰ = ۱/۰۰۰/۰۰۰

بنابراین مالیات برای شخصی با حقوق ۱۸ میلیون تومانی برابر با ۱ میلیون تومان خواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.