نرم افزارحسابداری صدگان

شرکت های مشمول حمایت‌های مالیاتی

0 424

حسابداراپ

بر اساس بند ۳ ماده ۴آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی (تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)هزینه کرد شرکت‌های مجری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ و شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ مشمول حمایت‌های مالیاتی می‌شود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.