حسابان وب

عدم امکان عطف به ماسبق شدن رأی عیدی کارگران

0 178

حصین حاسب

نظریه دیوان عدالت اداری در خصوص امکان عطف به ماسبق شدن رأی عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی (نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۱۴۶۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۶ درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی) منتشرشد.

جناب آقای غریوی

مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۵۹۳۳ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که با عنایت به اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸ الی۴۲۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است درخصوص عطف به ماسبق شدن یا نشدن دادنامه مذکور ارائه طریق فرمایید.

پندار سیستم

پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

عدم امکان عطف به ماسبق شدن رأی عیدی کارگران

به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات (جز درمورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید) از زمان صدور رای هیأت عمومی است.

بنابراین نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام نکرده است اثر اجرایی دادنامه موصوف از تاریخ صدور دادنامه خواهد بود و به گذشته تسری نمی یابد.

جواد سپهری کیا- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.