حسابان وب

ذی حساب و معاملات دولتی

0 123

حصین حاسب

اگرچه به اعتقاد برخی، نظارت و تعدد آن، منجر به کندی امور میشــود، بنظر میرســد فواید نظارت غالب باشد زیرا انضباط مالی، صحت عملکرد و.. از آثار آن محسوب میگردد.

پندار سیستم

لذا در حقوق عمومی، نظارت بر دولت به طرق مختلف مطلوب و مورد انتظار است که در قوانین متعددی اعم ازاساسی و عادی، مراتب و مراحلی برای آن پیش بینی میگردد.

برای دریافت متن کامل فایل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.