نرم افزارحسابداری صدگان

واردات مواد اولیه دارویی شیر خشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است

0 831

حسابداراپ

ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند صرفاً با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ١۴٠١ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

تبصره۱- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در سامانه رهگیری و کنترل اصالت موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ میشود.

وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

پندار سیستم

تبصره ۲- درصورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (۲) در مبادی گمرکی مجاز است

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمد باقر قالیباف

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.