حسابان وب

بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام

0 283
محل تبلیغ شما

کلیه هزینه‌های  نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع تصویب نامه ۱۶۷۰۰۰/ ت۵۹۹۹۰ مورخ ١٢ / ٩ / ١۴٠١ هیات وزیران بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.

پندار سیستم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.