نرم افزارحسابداری صدگان

طرح انتقال سوابق بیمه یابازنشستگی وتجمیع سوابق بیمه‌ای تاییدنشد

1 1,200

حسابداراپ

 شورای نگهبان طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص را تایید نکرد.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص
(متن تصویب شده در جلسه علنی ۱۴۰۱/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی)

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر درباره آن اعلام‌نظر شد:

پندار سیستم

۱. در ماده ۱،
۱.۱. در بند (الف)، منظور از صندوق‌های بازنشستگی «خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۱. در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» از این جهت که منظور دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱. در بند (پ)، با توجه به تعریف و مصادیق کارفرما در قوانین دیگر دلیل عدم ذکر اشخاص حقیقی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. ماده ۲، در صورتی که منظور از عبارت «به سبب اشتغال» آن باشد که افراد غیرشاغل در صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، بیمه شده بودند و در قرارداد آن‌ها نیز خلاف ترتیبات مذکور در ماده تصریح شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۳. در ماده ۳،
۱.۳. اطلاق ماده از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که منجر به اختلال در صندوق مبدأ می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳. الزام بخش خصوصی به نقل و انتقال و بروزرسانی حق بیمه‌های پرداخت‌شده، مشروط بر آنکه در قرارداد آن‌ها رعایت قوانین بعدی پیش‌بینی نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۴. در صدر ماده ۴، از این جهت که معیار «بروزرسانی» چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. اطلاق ماده ۵، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.
۶. در ماده ۶،
۱.۶. نسبت میان بند (الف) که «نحوه احراز شرایط برقراری مستمری» را تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد دانسته و بند (ب) که «چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان» را تابع قوانین هر یک از صندوق‌های ذی‌ربط مقرر کرده و بند (ج) که شروطی را برای برقراری مستمری جمع وضع کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۶. در بند (ت)، عبارت «حداقل دستمزد زمان بازنشستگی» از این جهت که منظور حداقل حقوق یا دستمزد است یا صرفاً به دستمزد موضوع قانون کار اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۶. نسبت میان بندهای (پ) و (خ)، از جهت سازوکار افزایش مستمری سالانه مشمولین این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۶. در بند (خ)، منظور از افزایش مستمری‌های مذکور، «مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۶. در تبصره ۴، با توجه به عدم ذکر شرایط تفصیلی، اطلاق تبصره از این جهت که آیا موردی مانند کسی که فقط یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۶. تبصره ۴، از این جهت که آیا اعمال این تبصره، شرط استفاده از مزایای این قانون است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷.۶. اطلاق ماده ۶، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.

تذکرات

۱. در عنوان مصوبه، عبارت «سوابق بیمه یا بازنشستگی» اصلاح گردد.
۲. در بند (ت) ماده ۶، روش محاسبه مستمری ماهانه قابل پرداخت موضوع این ماده، از لحاظ ادبی و نگارشی بازنویسی گردد.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حسین می گوید

    اصلا معلوم نیست چرا شورای نگهبان با قطع ظلم صندوق های بازنشستگی به حقوق مردم مخالفت می کنه، کسی که سال ها قبل با معیارها و ضوابط وقت حقوق بیمه به صندوقی پرداخت کرده چرا باید در هنگام انتقال دوباره حق بیمه به صندوق مقصد پرداخت کنه

    وقتی صندوق مبدا سال ها قبل مطابق ضوابط حق بیمه ای رو دریافت کرده که باید مطابق با آخرین وضعیت به بیمه شده اش حقوق و مزایای بازنشستگی پرداخت کنه، چرا باید در زمان انتقال فقط حق بیمه های دریافتی رو به صندوق مقصد پرداخت کنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.