حسابان وب

الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از چه تاریخی است؟

0 1,546

حصین حاسب

نامه مرکز تنظیم مقرارت مبنی بر الزام شرکت‌های فعال بورس و فرابورس به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ١ /٨ /١۴٠١ منتشرشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.